آهنگ عادت عاشقی از مازیار فلاحی - آلبوم قلب یخی

– تازه عادت کرده بودم ، که تو تنهایی بمونم ولی وقتی تو رو دیدم ، دیگه گفتم نمیتونم تازه عادت کرده بودم ، که باشم تنهای تنها تا که دیدمت..

آهنگ عادت عاشقی از مازیار فلاحی - آلبوم قلب یخی
آهنگ عادت عاشقی از مازیار فلاحی - آلبوم قلب یخی - Avayeirani

تازه عادت کرده بودم ، که تو تنهایی بمونمولی وقتی تو رو دیدم ، دیگه گفتم نمیتونمتازه عادت کرده بودم ، که باشم تنهای تنهاتا که دیدمت دلم گفت ، تویی اون عشق تو رویاتازه عادت کرده بودم ، تازه عادت کرده بودم​

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: