آهنگ سنگ غرور از حمید عسکری - آلبوم کما 1

– فک می کنی کی هستی فک می کنی چی هستی که با سنگ غرورت قلب منو شکستی فک می کنی زوریه خاطر خوهی پولیه دوس داشتن آدما فک کردی اینجوریه فک می ک..

آهنگ سنگ غرور از حمید عسکری - آلبوم کما 1
آهنگ سنگ غرور از حمید عسکری - آلبوم کما 1 - Avayeirani

فک می کنی کی هستی فک می کنی چی هستی

که با سنگ غرورت قلب منو شکستی

فک می کنی زوریه خاطر خوهی پولیه

دوس داشتن آدما فک کردی اینجوریه

فک می کنی من کیم

آدمکی کوکیم

یه عاشق شیک و لوت

بگو واسه تو چیم

فک نکنی با گریه می بخشمت دوباره

بازیم نده که بازیت رنگی واسم نداره

آره فک کن تو بردی قصری که با تو ساختم

من می دونم تو بازی به این زمونه باختم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: