آهنگ سراپا عشق از شهرام شکوهی - آلبوم تا نفس هست

– توی آغوش عشق خودت گم کن منو تو رویایی ولی تجسم کن منو تو تک بانوی هر شب یلدای من چقد خوش اومدی به فردای من ای دل ای دل اییییی وایییی..

آهنگ سراپا عشق از شهرام شکوهی - آلبوم تا نفس هست
آهنگ سراپا عشق از شهرام شکوهی - آلبوم تا نفس هست - Avayeirani

توی آغوش عشق خودت گم کن منوتو رویایی ولی تجسم کن منوتو تک بانوی هر شب یلدای منچقد خوش اومدی به فردای منای دل ای دل اییییی وایییییتویی تصویری از گل و خورشید و ماهمنم که همچنان حریص یک نگاهیه گوشه از جهان یه دنیا عاشقمبه لطف عشق تو سراپا عاشقماییییی دل اییی دل واییییی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: