آهنگ سال درد از مهدی یراحی - آلبوم مثل مجسمه

– یه شب باورامون یه جوری شکستن که فکر کردم حتی خدا قهره با من حالا اشک شوقم دارن می درخشن تو برگشتی تا من ، خدا رو ببخشم چرا از همه آد..

آهنگ سال درد از مهدی یراحی - آلبوم مثل مجسمه
آهنگ سال درد از مهدی یراحی - آلبوم مثل مجسمه - Avayeirani

یه شب باورامون یه جوری شکستنکه فکر کردم حتی خدا قهره با منحالا اشک شوقم دارن می درخشنتو برگشتی تا من ، خدا رو ببخشمچرا از همه آدما میگذری که دنیا رو با من تماشا کنیتو که می تونستی برای خودت یکی بهتر از منو پیدا کنیکجا بودی تو این همه سال درد که من زندگی کردم این مردنوتو پاداش صبر و سکوت منی چرا دیر شنیدنی صدای منو♫♫♫باید غصه مونو به دنیا بگم به اونا که به عشق بدبین شدنبه اونا که می ترسن از اعتماد اونا که به تنهایی نفرین شدنمن از باور مرگ دارم میام تو واسم مثل فرصت آخریبه چشمای متروکه من بگوچرا از همه آدما میگذری که دنیا رو با من تماشا کنیتو که می تونستی برای خودت یکی بهتر از منو پیدا کنیکجا بودی تو این همه سال درد که من زندگی کردم این مردنوتو پاداش صبر و سکوت منی چرا دیر شنیدنی صدای منو

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: