آهنگ ساحل جدایی از چنگیز حبیبیان -آلبوم همسفر

– در ساحل جدایی مرا بخوان مه آلود نگو بریدن از هم تقدیر ما چنین بود موج مسافری تو من بسته زمینم کوهی شکسته در خویش ای یار من همینم من یک ع..

آهنگ ساحل جدایی از چنگیز حبیبیان -آلبوم همسفر
آهنگ ساحل جدایی از چنگیز حبیبیان -آلبوم همسفر - Avayeirani

در ساحل جدایی مرا بخوان مه آلود

نگو بریدن از هم تقدیر ما چنین بود

موج مسافری تو من بسته زمینم

کوهی شکسته در خویش ای یار من همینم

من یک عبور دلگیر سکوت خیس بندر

یک قایق شکسته بی بادبان و لنگر

مثل نسیم و رویا مسافری همیشه

من بغض یه غروبم که مونده روی شیشه

سفر به خیر مسافر سفر بخیر بهارم

ای که بدون یادت من قلب شوره زارم

سفر بخیر عزیزم سفر بخیر بهارم

ای که بدون یادت من قلب شوره زارم

مرا بخوان مه آلود برای آخرین بار

تو ای مسافر شب ای از ترانه سرشار

من با صدای سبزت از عشق می نوشتم

اما زمستون نشست تو باغ سرنوشتم

من یک غروب دلگیر سکوت خیس بندر

یک قایق شکسته بی بادبان و لنگر

مثل نسیم و رویا مسافری همیشه

من بغض یک غروبم که مونده روی شیشه

سفر به خیر مسافر سفر بخیر بهارم

ای که بدون یادت من قلب شوره زارم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: