آهنگ رویای واقعی از مازیار فلاحی - آلبوم قلب یخی

– واسه ی دیدن بارون اشکام ، دوباره خاطره هامو سوزوندم ولی تو اینجا نبودی ببینی ، چجوری پای نگاه تو موندم تو نبودی که ببینی دلم رو چجوری ..

آهنگ رویای واقعی از مازیار فلاحی - آلبوم قلب یخی
آهنگ رویای واقعی از مازیار فلاحی - آلبوم قلب یخی - Avayeirani

واسه ی دیدن بارون اشکام ، دوباره خاطره هامو سوزوندمولی تو اینجا نبودی ببینی ، چجوری پای نگاه تو موندمتو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو موندهمنی که بی تو یه لحظه نبودم ، کی دل خاطره هاتو شکوندهمیون رنگ عجیب نگاهت ، یکمی فاصله مونده تا دریاتا دل خسته نفس به نفس شه ، تو بیا واقعی شو خود رویاواسه ی دیدن ساحل چشمات ، همه ی دار و ندارم رو میدمواسه ی شادی قلبت عزیزم ، همه احساس تو قلبم رو میدمنمیدونم….. نمیدونم….. نمیدونم…نمیدونم….. نمیدونم….. نمیدونم…واسه ی دیدن بارون چشمام ، همه ی خاطره هامو سوزوندمآخه تو اینجا نبودی ببینی ، چجوری پای نگاه تو موندمتو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو موندهمنی که بی تو یه لحظه نبودم ، کی دل خاطره هاتو شکوندهمیون این همه دوری مفرط ، چجوری میشه دستاتو بگیرمحالا که خسته ی بغضم عزیزم ، تو نذار اینجوری بی تو بمیرمنمیتونم….. نمیدونم…میون رنگ عجیب نگاهت ، یکمی فاصله مونده تا دریاتا دل خسته نفس به نفس شه ، تو بیا واقعی شو خود رویاواسه ی دیدن ساحل چشمات ، همه ی دار و ندارم رو میدمواسه ی شادی قلبت عزیزم ، همه احساس تو قلبم رو میدمنمیدونم….. نمیدونم….. نمیدونم…..​

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: