آهنگ دوست دارم از رامین بی باک

– آهنگ دوست دارم از رامین بی باک - آلبوم دیگه قیدمو بزن وقتی که عاشقم شدی کار دیگه ای ندارم جز اینکه هر چی دوس داری رو سر و چشمات بذارم و..

آهنگ دوست دارم از رامین بی باک - آلبوم دیگه قیدمو بزن

وقتی که عاشقم شدی کار دیگه ای ندارمجز اینکه هر چی دوس داری رو سر و چشمات بذارموقتی که عاشقم شذی هر جا بگی میام باهاتاگه که جونمو بخوای دو دستی میکنم فداتمیخوام یه چیزی بهت بگم اونو جایی جار نزنیعاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منیاگه یه روز عاشق بشی ناز چشات میخرمیه عمره که تو کوچه ی نگاه تو در به درمجایی نمیره اگه تو قلبمو قابل بدونیمن از تو دل نمیکنم بگو همیشه می مونیبگو همیشه می مونیمیخوام یه چیزی بهت بگم اونو جایی جار نزنیعاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منیمیخوام یه چیزی بهت بگم که تو جایی جار نزنیعاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منیOh YeahI Love Youوقتی عشقت میدرخشه و برق میزنهوقتی شب تار من با تو روشنهاگه راضی بشی بمونی کنارمدیگه آرزویی بجز این ندارممن میخوام با تو سوار ابرا باشمنمیخوام بی کسو تک و تنها باشممیخوام عاشق باشم با تو سفر کنممیخوام خلوتو با تو در به در کنممیخوام یه چیزی بهت بگم اونو جایی جار نزنیعاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منیآهنگ دوست دارم از رامین بی باک - آلبوم دیگه قیدمو بزن

میخوام یه چیزی بهت بگم که تو جایی جار نزنیعاشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: