آهنگ داغ جدایی از سالار عقیلی آلبوم فصل عاشقی

– متن آهنگ داغ جدایی از سالار عقیلی آلبوم فصل عاشقی ترسم که به پایان رسد عمر و تو نیایی از داغ جدایی جگرم سوخت کجایی ” دو بار بخت من سر ..

آهنگ داغ جدایی از سالار عقیلی آلبوم فصل عاشقی
آهنگ داغ جدایی از سالار عقیلی آلبوم فصل عاشقی - Delawa

متن آهنگ داغ جدایی از سالار عقیلی آلبوم فصل عاشقی

ترسم که به پایان رسد عمر و تو نیاییاز داغ جدایی جگرم سوخت کجایی ” دو باربخت من سر گشته گره خورده به مویتوقت است که دگر حلقه ی گیسو بگشاییمن ماهی دلتنگ و چشمان تو دریاستزندانی دریای تو را نیست رهاییما آینه گشتیم که حیران تو باشیممشکن دل این آینه با تنگ جداییچون سایه به دنبال تو یک عمر دویدیمدردا و دریغا نرسیدیمدردا و دریغا نرسیدیم” ترسم که به پایان رسد عمر و تو نیاییاز داغ جدایی جگرم سوخت کجایی ” دو بار

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: