آهنگ خنده مجازی از رضا صادقی و فریاد اسماعیلی

– متن آهنگ خنده مجازی از رضا صادقی فریاد اسماعیلی آی زمونه آی زمونه دله ما یه عمر خون حسرتی تو مشتمونه خنجری تو پشتمونه گریه های بعد خنده..

آهنگ خنده مجازی از رضا صادقی و  فریاد اسماعیلی
آهنگ خنده مجازی از رضا صادقی و فریاد اسماعیلی - Avayeirani

متن آهنگ خنده مجازی از رضا صادقی فریاد اسماعیلی

آی زمونه آی زمونه دله ما یه عمر خون حسرتی تو مشتمونه خنجری تو پشتمونه

گریه های بعد خنده تنهاییهای کشنده بسکه مردیم یادمون نیست که دله خون سیری چندهآی زمونه آی زمونه دنیا تو جیغو جنونه یه غمه حقیقی پشته خنده ی مجازیمونه

آی زمونه آی زمونه دنیا تو جیغو جنونه یه غمه حقیقی پشته خنده ی مجازیمونهتکست آهنگ خنده مجازی رضا صادقیدل نگو یه کاسه خون , خون نگو عاشق کشونه آی زمونه آی زمونه این همه غم بسمونهزخمه ما یکی دو تا نیست هر کی با ماست فکر ما نیست

این فقط که درد ما نیست حاله دنیا رو به راه نیستزجری تو دیروزمونه ترسی تویه فردامونه همینه که بی بهونه خشمی تویه حرفامونهآی زمونه آی زمونه دنیا تو جیغو جنونه یه غمه حقیقی پشته خنده ی مجازیمونه

آی زمونه آی زمونه دنیا تو جیغو جنونه یه غمه حقیقی پشته خنده ی مجازیمونه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: