آهنگ خسته شدم از حمید عسکری - آلبوم کما 2

– دلم صد پاره شده ، بی تو آواره شده هر روز به یه جرمی سوزوندی دل من خسته شده ، مرغ پر بسته شده می گی همینی که هستی نمی شه از تو رد بشم ، بد..

آهنگ خسته شدم از حمید عسکری - آلبوم کما 2
آهنگ خسته شدم از حمید عسکری - آلبوم کما 2 - Avayeirani

دلم صد پاره شده ، بی تو آواره شده

هر روز به یه جرمی سوزوندیدل من خسته شده ، مرغ پر بسته شده

می گی همینی که هستینمی شه از تو رد بشم ، بدجوری وابسته شدم

واست مهم نبود که بودمحق من این نبود که تو ، حالا بهم بگی برو

منی که عاشق تو بودمخسته شدم از این همه نیرنگ تو

فقط برو ، هر چی که دارم مال تو

خسته شدم از این همه در به دری

دیگه مهم نیست که ندارمت تو روخسته شدم از این همه نیرنگ تو

فقط برو ، هر چی که دارم مال تو

خسته شدم از این همه در به دری

دیگه مهم نیست که ندارمت تو رودلم صد پاره شده ، بی تو آواره شده

هر روز به یه جرمی سوزوندیدل من خسته شده ، مرغ پر بسته شده

می گی همینی که هستینمی شه از تو رد بشم ، بدجوری وابسته شدم

واست مهم نبود که بودمحق من این نبود که تو ، حالا بهم بگی برو

منی که عاشق تو بودمخسته شدم از این همه نیرنگ تو

فقط برو ، هر چی که دارم مال تو

خسته شدم از این همه در به دری

دیگه مهم نیست که ندارمت تو روخسته شدم از این همه نیرنگ تو

فقط برو ، هر چی که دارم مال تو

خسته شدم از این همه در به دری

دیگه مهم نیست که ندارمت تو رو

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: