آهنگ خدا شاهده از میثم ابراهیمی - آلبوم نبض

– فقط خواهشم اینه غمگین نباش نمک با نگاهت رو زخمم نپاش هنوزم که فکر منی تا خودت تو داری چیکار میکنی با دلت به چشمهای خیسم نگاه میکنی ..

آهنگ خدا شاهده از میثم ابراهیمی - آلبوم نبض
آهنگ خدا شاهده از میثم ابراهیمی - آلبوم نبض - Avayeirani

فقط خواهشم اینه غمگین نباشنمک با نگاهت رو زخمم نپاشهنوزم که فکر منی تا خودتتو داری چیکار میکنی با دلتبه چشمهای خیسم نگاه میکنیخدا شاهده اشتباه میکنیبرو باهمون که دلت پیششهنزار بغض من سد راهت بشهمن از تو نخواستم نمی خوام هنوزنمیگم به پای این دل بسوزآره من یکم گیچ این بازی اماما خدا شاهده راضی امبه اندازه ی کافی پیرم شدیمیدونم یه عمری اسیرم شدیدیگه بسه این پا و اون پا نکنمن و گم کن و دیگه پیدا نکنبه چشمهای خیسم نگاه میکنیخدا شاهده اشتباه میکنیبرو باهمون که دلت پیششهنزار بغض من سد راهت بشه

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: