آهنگ حواس پرت از سینا درخشنده

– متن آهنگ حواس پرت از سینا درخشنده من حواسم به همه جمعه ولی پرت تویه که بدی قلبتو بم که بدی قلبتو بم همه دنیارو بگردم میدونم شکل تو نیست..

آهنگ حواس پرت از سینا درخشنده
آهنگ حواس پرت از سینا درخشنده - Avayeirani

متن آهنگ حواس پرت از سینا درخشنده

من حواسم به همه جمعه

ولی پرت تویه که بدی قلبتو بم

که بدی قلبتو بم

همه دنیارو بگردم

میدونم شکل تو نیست به دلم شک نکنی به دلم شک نکنی

جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند

جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند

جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند

جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند

آخ که دلم رفته برات آخه حرف نداری خاصه برام لحن صدات اسممو میاری

دنیارو جواب کرده دلم واسه خاطر تو روی تو حساب کرده دلم توام عاشقش شو

جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند

جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند

جونمو میدم برات با لبخند اخمای خوشگل جذابت چند

جون بگیر اما برام بخند باز چشمای دلبر و عاشقت چند

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: