آهنگ تو رو میخوام از بابک جهانبخش- آلبوم زندگی من

– یه بار،دوبار،سه بار نه هزار بار میگم دوست دارم تا همیشه حتی اگه تو روزی نباشی یه ذره از عشقم کم نمیشه یه بار،دوبار،سه بار نه یه بار،دو..

آهنگ تو رو میخوام از بابک جهانبخش- آلبوم زندگی من
آهنگ تو رو میخوام از بابک جهانبخش- آلبوم زندگی من - Avayeirani

یه بار،دوبار،سه بار نه هزار بار میگم دوست دارم تا همیشه

حتی اگه تو روزی نباشی یه ذره از عشقم کم نمیشهیه بار،دوبار،سه بار نه

یه بار،دوبار،سه بار نهیه بار،دوبار،سه بار نه

یه بار،دوبار،سه بار نهیه بار،دوبار،سه بار نه هزار بار میگم دوست دارم تا همیشه

حتی اگه تو روزی نباشی یه ذره از عشقم کم نمیشهچقدر نگاه تو مهربونه مثل یه روایی عاشقانه

نگاه تو رنگ شب یلداس من رو به خوشبختی میرسونهمن تورو میخوام قد نفس هام هر جایی که بری دنبالت میام

تا اونور دنیا رویا به رویا وای مگه میشه انقدر به هم بیایمیه بار،دوبار،سه بار نه هزار بار جونمو به چشمت هدیه میدم

به جز تو که واسم بهترینی از همه ی دل بریدمهوای تو شده نفسم شد نگاه تو افتاد تو نگاهم

دلم میخواد تو باشی واسه همیشه دلم میخواد تو باشی تکیه گاهممن تو رو میخوام ، هر جایی که بری دنبالت میاممن تورو میخوام قد نفس هام هر جایی که بری دنبالت میام

تا اونور دنیا رویا به رویا وای مگه میشه انقدر به هم بیایمیه بار،دوبار،سه بار نه هزار بار میگم دوست دارم آره انگار

چشمامو به همه دنیا بستم تا وقتی جون دارم به پات هستم

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: