آهنگ از عشق از حمید عسکری - آلبوم از عشق

– خودت که شاهدی چقد دوییدم خیلی کارا باید می کردم نشد دلم می خواست کنار تو بمونم می خواستم از تو برنگردم نشد من نتونستم و نشد بسازم ..

آهنگ از عشق از حمید عسکری - آلبوم از عشق
آهنگ از عشق از حمید عسکری - آلبوم از عشق - Avayeirani

خودت که شاهدی چقد دوییدمخیلی کارا باید می کردم نشددلم می خواست کنار تو بمونممی خواستم از تو برنگردم نشدمن نتونستم و نشد بسازمواسه تو آینده ای که می خواستیاما ترانه ای که گفتم براتدادم به خواننده ای که می خواستیمنی که باعث خجالتت بودمنی که هرچی داشت واسه تو کم بودخوب می دونم شعرام اگه بگیرهبه همه میگی یروز عاشقم بودحالا که داری میری اینقدر نپرسکه تو زندگیم کی هست و کی نیستما که جدا میشیم تو یادت باشهجواب من عاشقتم مرسی نیستمن نتونستم و نشد بسازمواسه تو آینده ای که می خواستیاما ترانه ای که گفتم براتدادم به خواننده ای که می خواستی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: