آموزش فصل ششم در ریاضی نهم از علی هاشمی

– در این ویدیو آموزش ریاضی علی هاشمی نکات فصل ششم در ریاضی نهم با عنوان خط و معادله خط. رابطه بین دو خط و نوشتن معادله خط در کتاب ریاضی نهم ر..

آموزش فصل ششم در ریاضی نهم از علی هاشمی
آموزش فصل ششم در ریاضی نهم از علی هاشمی - Alihashemi812

در این ویدیو آموزش ریاضی علی هاشمی نکات فصل ششم در ریاضی نهم با عنوان خط و معادله خط. رابطه بین دو خط و نوشتن معادله خط در کتاب ریاضی نهم را تدریس می کند. کتاب ریاضی پایه نهم مرجع کاملی از نکات برای ریاضی دهم، ریاضی یازدهم و ریاضی دوازدهم و ریاضی کنکور خواهد بود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: