آموزش عربی فیلم جلسه 10 ( 40% کنکور ) تدریس فشرده نکات ترجمه

– شما اشتباه فکر میکنید که ترجمه رو عالی بلدید، شما اونقدر میجنگید با گزینه ها تا گزینه درست را پیدا کنید ولی به چه ارزشی؟ به ارزش از دست د..

آموزش عربی فیلم جلسه 10 ( 40% کنکور ) تدریس فشرده نکات ترجمه
آموزش عربی فیلم جلسه 10 ( 40% کنکور ) تدریس فشرده نکات ترجمه - Kelasdars

شما اشتباه فکر میکنید که ترجمه رو عالی بلدید، شما اونقدر میجنگید با گزینه ها تا گزینه درست را پیدا کنید ولی به چه ارزشی؟ به ارزش از دست دادن کلی وقت و از دست دادن تست های دیگهاما اگه با من همراه باشی در این فیلم حداقل 40% کنکور رو از مبحث ترجمه بدست میاری و خیلی ساده و آسون تست ها رو میزنی

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: