آموزش زبان آلمانی | درس 5 | حروف الفبا | الفبای Das

– یادگیری آلمانی درس 5 - الفبای A تا Z را در زبان آلمانی یاد خواهید گرفت. همچنین در مورد 4 حرف اضافی در آلمانی. به شدت توصیه می شود که سلام ها..

آموزش زبان آلمانی | درس 5 | حروف الفبا | الفبای das
آموزش زبان آلمانی | درس 5 | حروف الفبا | الفبای Das - Amozesh.german

یادگیری آلمانی درس 5 - الفبای A تا Z را در زبان آلمانی یاد خواهید گرفت. همچنین در مورد 4 حرف اضافی در آلمانیبه شدت توصیه می شود که سلام های آلمانی را همانطور که هست بشنوید و یاد بگیرید. در ویدیوهای بعدی به جزییات ساختار جمله آلمانی خواهیم پرداخت. همیشه می توانید مکث کنید و دوباره پخش کنید تا دوباره چیزی بشنوید

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: